top of page

Nasza kadra

,, Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Zespół opiekunów żłobka, to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni, dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia. W swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy, gwarantując opiekę, wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Wiedza, umiejętności i cechy osobowościowe stanowią o tym, że nasz zespół to profesjonaliści w zakresie edukacji małego dziecka.

,,Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym'' - to motto naszej pracy. Zapraszamy do żłobka, aby mieć szansę zobaczyć świat szczęśliwych, uśmiechniętych dzieci, świat mądry, poukładany i pełen serdecznej i ciepłej atmosfery.

Izabela Pustówka -Prezes Zarządu,

menedżer

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunku Dziennikarz prasy, radia i telewizji. Tytuł magistra uzyskałam w zakresie Filologii Polskiej, następnie – w Collegium Civitas w Warszawie – ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Dyplomacja Kulturalna. Zdobyłam też nowe kwalifikacje w zakresie zarządzania, uczestnicząc w kursach i szkoleniach: Menedżer Kultury oraz Menedżer Administracji. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy.

W swojej karierze zawodowej zawsze łączyłam głęboko humanistyczne zainteresowania ze zdolnościami menedżerskimi. Przez kilka lat pracowałam jako dziennikarz  radiowy, prowadząc autorski program dla dzieci i ich rodziców, nagrałam wiele reportaży społecznych, w których poruszałam sprawy dotyczące rodziny, warunków rozwoju dzieci oraz problemy osób niepełnosprawnych. Zarządzałam instytucją kultury na stanowisku dyrektora, a także prowadziłam własną firmę o międzynarodowym zasięgu. Doświadczenia te zawsze koncentrowały się na organizowaniu środowiska społeczno-kulturowego, sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb dziecka i jego rodziny, a także promowaniu w ich życiu roli wartości estetycznych. 

Odkąd zostałam szczęśliwą mamą, dążyłam do stworzenia i poprowadzenia miejsca sprzyjającego rozwojowi dzieci, w którym nadrzędnym celem byłoby akceptowanie indywidualności dziecka, traktowanie go z szacunkiem                i doskonalenie jego talentów . Takiego, w którym dzieci będą bezpieczne           i radosne, a odpowiednio dobrana kadra będzie potrafiła dostrzec i wydobyć ich wyjątkowe zdolności.

W 2014 roku powołałam do życia Żłobek Integracyjny „Tup Tup” i całą swą uwagę poświęcam na zapewnienie najwyższych standardów działalności tej placówki.

Jolanta Suchodolska -

dyrektor ds. pedagogicznych

Sara Borkała - opiekunka

Od wielu lat pracuję w obszarze pomocy pedagogiczno-terapeutycznej, łącząc teorię z praktyką. W 1993r. ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym w Uniwersytecie Śląskim, po studiach pracowałam w szkole jako nauczyciel klas 1-3. W 2003r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Opolu, a w 2007r. ukończyłam studia kwalifikacyjne w zakresie Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Emocjonalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Do dziś związana jestem z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ponadto współpracuję – jako pedagog-terapeuta, specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych - z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach oraz Przedszkolem Niepublicznym Chatka Puchatka w Ustroniu oraz Stumilowy Las w Wiśle. Prywatnie, jestem mamą dwóch wspaniałych córek.

 

Zakres mojego kształcenia zawodowego obejmuje liczne kursy i szkolenia: Wczesna Interwencja Terapeutyczna dziecka do 3 roku życia (Bielsko 2015),

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Wrocław 2014), Terapia Dzieci z Zaburzeniami Lękowymi (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Zaburzeń Depresyjnych (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Krótkoterminowa (Kraków 2014), Kinezjologia Edukacyjna metodą Paula Dennisona i Gail Dennison (Warszawa 2013), Techniki Efektywnego Uczenia się (Kraków 2012), Programowanie Neurolingwistyczne (Warszawa 2012), Kurs języka migowego (Katowice 2012), Międzynarodowe Warsztaty Pracy z Dziećmi w ramach projektu „Przyjaciele Zippiego” (Gliwice 2010), kurs pierwszej pomocy.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ukończyłam studia licencjackie o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskiem w zakresie Wychowania Przedszkolnego z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.  

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako opiekunka dziecięca, później wzbogaciłam je podczas praktyk studenckich w cieszyńskich przedszkolach i szkołach oraz w trakcie warsztatów plastycznych dla dzieci.

Uważam, że początkowe lata życia dziecka są przełomowe i najważniejsze, dlatego też to, co się mu przekazuje, jak będzie wychowywane, jakie wartości się w niego wszczepi  i jaki przykład będzie  widziało w swoim najbliższym otoczeniu, zaowocuje w przyszłości.

Najważniejszym dla mnie jest widzieć uśmiech na twarzach swoich podopiecznych i zapewnić im bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę, miłość i wsparcie, gdy tego potrzebują, by ich rozwój był jak najbardziej harmonijny, a dzieciństwo przepełnione było radością, szczęściem i dobrymi wspomnieniami.

 

Magda Fabian - opiekunka

Jestem absolwentką kierunku Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz absolwentką studiów magisterskich o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna również na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam także studia podyplomowe o specjalności: Nauczanie Języka Angielskiego w Kształceniu Zintegrowanym i Wychowaniu Przedszkolnym w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu.

Ukończyłam kurs Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich w przedszkolach, szkołach podstawowych, Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie oraz biorąc udział w europejskim projekcie Przez Praktykę do Wiedzy.

Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Szczere, dziecięce uśmiechy, okazywane emocje oraz nawet najdrobniejsze sukcesy motywują mnie do pracy i organizowania coraz ciekawszych zajęć i zabaw.

 

Grażyna Grzybek - opiekunka dziecięca, pomoc kuchenna

Ukończyłam Technikum Gastronomiczne na kierunku żywienia zbiorowego. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Posiadam wieloletnie doświadczenie    w gastronomii. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy.

Pracując w żłobku postanowiłam nabyć kompetencje opiekuna i ukończyłam szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Znam doskonale potrzeby naszych podopiecznych, staram się promować prawidłowe nawyki żywieniowe i dbam o zbilansowane, zdrowe pokarmy dla naszych Najmłodszych. Pasja ta sprawia, że przygotowywanie posiłków oraz praca z dziećmi daje mi bardzo wiele satysfakcji. Każdego dnia ofiaruję Im swoją troskę i miłość. Zaangażowanie w stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naszych żłobkowych Maluszków to dla mnie priorytet                      i prawdziwa przyjemność.

 

bottom of page