top of page

 

,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: 

cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

 

- Paulo Coelho

 

Dzień dzieci w żłobku zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu.

 

Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

 

 

Ramowy rozkład dnia w żłobku

 

6.30 – 8.30 – ,, Wszyscy są, witam Was...'', schodzenie się dzieci. Zabawy poranne. Zabawy w kącikach tematycznych, ćwiczenia: oddechowe, ortofoniczne, logopedyczne, artykulacyjne, poranne; praca indywidualna.

 

8.30 – 9.00 – Śniadanie 

 

9.15 – 11.00 – Udział dzieci w zintegrowanych sytuacjach edukacyjnych , zajęcia: dydaktyczne, językowe,  matematyczne, badawcze, muzyczne, ćwiczenia: gimnastyczne, psychomotoryczne, graficzne, plastyczne.

Spacery, zabawy dowolne w budynku lub w ogrodzie, zabawy ruchowe.

 

10.00 – 10.15 – Drugie śniadanie - owoc

 

10.15 – 11.30 – Zabawy dowolne w budynku lub na placu zabaw

 

11.20 – 11.40 – Obiad

 

13.00 – 14.30 – ,,Aaa kotki dwa...'' Przygotowanie do drzemki. Wyciszenie, słuchanie bajek lub spokojnej muzyki. Czas na sen lub leżakowanie. 

 

14.45 – 15.00 – Podwieczorek

 

15.30 – 16.45 – Czytanie bajek, zabawy ruchowe, słuchanie muzyki, zabawy rozwojowe. Zajęcia kreatywne: rysowanie, fantazje graficzne, gry edukacyjne, zabawy językowe, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie z zabawkami.

 

16.45 – 17.30 – Zabawy dowolne, gry i zabawy przy stolikach (puzzle, plansze), prace porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci do domu. Czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

 

 

                Przed i po posiłkach - czynności higieniczne i pielęgnacyjne wdrażanie elementów higieny osobistej.

                Trening czystości - nauka korzystania z nocnika i sedesu.

                Odpoczynek będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

bottom of page