top of page

Oferta dodatkowa

Tuptusiowa muzyka  

 

Muzyka i ruch zaspokajają naturalne potrzeby dzieci (również te emocjonalne) – potrzebę ruchu, zabawy, kontaktu z muzyką, przebywania w grupie; a jednocześnie mają zadanie porządkujące – np. śpiew, ruch uporządkowany muzyką, wspólne muzykowanie, granie na instrumentach. Dlatego oferujemy waszym dzieciom nowe zajęcia o charakterze muzyczno-ruchowym, w których wykorzystane są elementy metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a, systemu C. Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki.

Korzyści i zalety:

- zajęcia wykorzystują aktywny kontakt z muzyką i dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci,

- dają możliwość integralnego wspomagania rozwoju we wszystkich jego sferach:

  • motorycznej (zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa),

  • poznawczej (wspomaganie funkcji uwagi, pamięci, stymulowanie zmysłu słuchu
    i wzroku),

  • emocjonalno-społecznej (funkcjonowanie i współpraca w grupie),

- dają możliwość równoczesnej, wielozmysłowej stymulacji (np. wzroku, słuchu, dotyku).

 

Dzieci biorą udział w zajęciach 2 razy w tygodniu w 4-5 osobowych grupach.

 

 

 

 

        .

Klub Rodzica

Do klubu zapraszamy oczywiście rodziców ze swoimi pociechami. W trakcie spotkań rodzice mogą (przy kawie, herbacie) swobodnie porozmawiać o nurtujących ich problemach wychowawczych, o zachowaniu swoich dzieci, metodach wychowawczych. Często rodzice nie mają z kim porozmawiać o swoim dziecku, nie wiedzą czy zachowanie, reakcje ich dziecka są właściwe. Rozmowa z innym rodzicem, który ma dziecko w podobnym wieku często pozwala rozwiać wiele wątpliwości. Na takim spotkaniu rodzice będą mogli podać tematy spotkań z ekspertem. Klub poprowadzi moderator. Dodatkową atrakcją Klubu jest możliwość wymiany, sprzedaży ubranek swoich dzieci. Z doświadczenia wiem,    że nie każdy chce, ma czas lub potrafi sprzedać małe już ubrania swoich dzieci przez Internet. Taka forma pomoże w prosty sposób „pozbyć się” zalegającej w szafach niechcianej, za małej  dziecięcej garderoby a nabyć inną, nowszą, większą. 

 

Play, learn and grow...with Tup Tup

 

Zajęcia z języka angielskiego mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się    z językiem, zabawy z rytmem i muzyką.

Celem zajęć jest także aktywne poznanie słów, zwrotów, wierszyków i piosenek angielskich. Dzieci poznają ten język w tematycznych blokach– świat kolorów, liczb, zwierząt (dzikich i tych, z którymi zaprzyjaźniamy się na co dzień), owoców, itp.

Zajęcia będą prowadzone dla dzieci w wieku od 2 do 3 roku życia, maluszki będą podzielone na 3-4 osobowe grupy.

 

Spotkania 
ekspertem

 

Sa to spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką/położną, pediatrą i in. Odbywają się raz na kwartał. Porady miają na celu pomóc w rozwiązaniu różnych problemów wychowawczych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych,  z którymi często borykają się rodzice i nie mają czasu na znalezienie odpowiedniego specjalisty, bądź nie wiedzą         do kogo się udać. 

 

Tuptusie uczą się pływać 

To zabawa, relaks, przyjemność, przygotowanie dzieci do nauki pływania poprzez nabywanie umiejętności zachowania się w wodzie, to  doskonały czas na aktywne spędzenie czasu, pogłębienie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami, którzy poprzez aktywny udział w zajęciach poznają możliwości swojego dziecka.

Pobudzają tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci, ponieważ środowisko wodne wszechstronnie stymuluje cały organizm, w istotny sposób wpływając na rozwój psychoruchowy maluszków, podnoszą naturalną odporność organizmu, działają profilaktycznie, wspomagając prawidłowy rozwój mięśni i stawów, stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa, obniżają podwyższone napięcie mięśniowe, działają terapeutycznie, będąc niezbędnym elementem wspomagającym rehabilitację. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w max. 10 osobowych grupach

 

 

 

bottom of page