Nasza kadra

,, Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Zespół opiekunów żłobka, to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni, dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia. W swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy, gwarantując opiekę, wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Wiedza, umiejętności i cechy osobowościowe stanowią o tym, że nasz zespół to profesjonaliści w zakresie edukacji małego dziecka.

,,Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym'' - to motto naszej pracy. Zapraszamy do żłobka, aby mieć szansę zobaczyć świat szczęśliwych, uśmiechniętych dzieci, świat mądry, poukładany i pełen serdecznej i ciepłej atmosfery.

Izabela Pustówka -Prezes Zarządu,

menedżer

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunku Dziennikarz prasy, radia i telewizji. Tytuł magistra uzyskałam w zakresie Filologii Polskiej, następnie – w Collegium Civitas w Warszawie – ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Dyplomacja Kulturalna. Zdobyłam też nowe kwalifikacje w zakresie zarządzania, uczestnicząc w kursach i szkoleniach: Menedżer Kultury oraz Menedżer Administracji. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy.

W swojej karierze zawodowej zawsze łączyłam głęboko humanistyczne zainteresowania ze zdolnościami menedżerskimi. Przez kilka lat pracowałam jako dziennikarz  radiowy, prowadząc autorski program dla dzieci i ich rodziców, nagrałam wiele reportaży społecznych, w których poruszałam sprawy dotyczące rodziny, warunków rozwoju dzieci oraz problemy osób niepełnosprawnych. Zarządzałam instytucją kultury na stanowisku dyrektora, a także prowadziłam własną firmę o międzynarodowym zasięgu. Doświadczenia te zawsze koncentrowały się na organizowaniu środowiska społeczno-kulturowego, sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb dziecka i jego rodziny, a także promowaniu w ich życiu roli wartości estetycznych. 

Odkąd zostałam szczęśliwą mamą, dążyłam do stworzenia i poprowadzenia miejsca sprzyjającego rozwojowi dzieci, w którym nadrzędnym celem byłoby akceptowanie indywidualności dziecka, traktowanie go z szacunkiem                i doskonalenie jego talentów . Takiego, w którym dzieci będą bezpieczne           i radosne, a odpowiednio dobrana kadra będzie potrafiła dostrzec i wydobyć ich wyjątkowe zdolności.

W 2014 roku powołałam do życia Żłobek Integracyjny „Tup Tup” i całą swą uwagę poświęcam na zapewnienie najwyższych standardów działalności tej placówki.

Jolanta Suchodolska -

dyrektor ds. pedagogicznych

Od wielu lat pracuję w obszarze pomocy pedagogiczno-terapeutycznej, łącząc teorię z praktyką. W 1993r. ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym w Uniwersytecie Śląskim, po studiach pracowałam w szkole jako nauczyciel klas 1-3. W 2003r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Opolu, a w 2007r. ukończyłam studia kwalifikacyjne w zakresie Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Emocjonalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Do dziś związana jestem z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ponadto współpracuję – jako pedagog-terapeuta, specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych - z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach oraz Przedszkolem Niepublicznym Chatka Puchatka w Ustroniu oraz Stumilowy Las w Wiśle. Prywatnie, jestem mamą dwóch wspaniałych córek.

 

Zakres mojego kształcenia zawodowego obejmuje liczne kursy i szkolenia: Wczesna Interwencja Terapeutyczna dziecka do 3 roku życia (Bielsko 2015),

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Wrocław 2014), Terapia Dzieci z Zaburzeniami Lękowymi (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Zaburzeń Depresyjnych (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Krótkoterminowa (Kraków 2014), Kinezjologia Edukacyjna metodą Paula Dennisona i Gail Dennison (Warszawa 2013), Techniki Efektywnego Uczenia się (Kraków 2012), Programowanie Neurolingwistyczne (Warszawa 2012), Kurs języka migowego (Katowice 2012), Międzynarodowe Warsztaty Pracy z Dziećmi w ramach projektu „Przyjaciele Zippiego” (Gliwice 2010), kurs pierwszej pomocy.

Katarzyna Kaleta - opiekunka dziecięca, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii WSB na kierunku Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju. Ukończyłam wiele kursów, tj.: Wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym, kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pierwsza pomoc przedlekarska, a także kursy z zakresu kinezjologii edukacyjnej Gimnastyka mózgu metodą Paula Dennisona i Gail Dennison, oraz Dziecko zdolne w przedszkolu i kurs pierwszej pomocy.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki oraz szkolenie w zakresie: Diagnoza potrzeb i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia, Wczesna interwencja terapeutyczna dzieci od 0 do 3 roku życia, Formy pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju. Brałam udział w warsztatach "Skrzynia Pomysłów" oraz "Sensoplastyka"

Pracowałam też jako wolontariusz w ramach programu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Mam doświadczenie w opiece nad dziećmi             w różnym wieku. Bardzo lubię tę pracę, daje mi ona wiele satysfakcji i radości.

Praca z dziećmi stanowi sens mojego życia. Wykonuję ją z radością i dużym zaangażowaniem. To ona sprawia, że każdego dnia budzę się z uśmiechem na twarzy

Moja dewiza:

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" /A. Einstein/

 

Aleksandra Koło - Rucka - opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką Technikum Gastronomicznego na kierunku żywienia zbiorowego.

Dodatkowo ukończyłam kurs Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym oraz kurs pierwszej pomocy.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek

Praca w żłobku daje mi mnóstwo satysfakcji, ponadto sama też, od moich podopiecznych dużo się uczę. Lubię, kiedy wokół dużo się dzieje, więc dobrze się czuję w ferworze naszej żłobkowej zabawy, improwizacji i pozytywnego szaleństwa. Uwielbiam śpiewać i rysować, więc łatwo odnajduję się w krainie dziecięcych fantazji.

 

Agnieszka Sikora -opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Praca Socjalna na poziomie licencjatu. Studia drugiego stopnia ukończyłam na Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Pedagogika. Wybierając specjalność pedagogika rodziny oraz opieka nad małym dzieckiem.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako opiekunka dziecięca przez cały okres studiów. Następnie poprzez wolontariat na rzecz rodzin zastępczych, na rzecz Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego oraz wolontariat na rzecz dzieci ulicy „streetworking”. Liczne doświadczenie zdobyłam również poprzez praktyki studenckie, które odbywały się w żłobku, w szkole podstawowej oraz w domu małego dziecka. Dopiero w trakcie studiów zrozumiałam, że tym co mnie najbardziej cieszy jest praca
z mały dzieckiem.

Praca w żłobku była moim marzeniem. Z chęcią każdego poranka wstaję do pracy aby w niej zobaczyć szczere małe uśmiechy dzieci, które cieszą się z każdej drobnej rzeczy. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Dzięki tej pracy ciągle uczę się czegoś nowego od tych małych istot jestem każdego dnia zaskakiwana tym co dziecko potrafi będąc tak małym i bezbronnym. Dzieci uczą nas jak cieszyć się z każdej małej najprostszej rzeczy, która nas otacza. Swoją pracę wykonuję z pełnym zaangażowaniem. Swoją pasją do muzyki staram się zarażać dzieci poprzez zajęcia muzyczne. Obserwując dzieci staram się wymyślać kreatywne zabawy oraz zajęcia które będą dopasowane do potrzeb maluszków. W swojej pracy zawodowej kieruję się dobrem oraz szczęściem dziecka.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może- pomóż.” Janusz Korczak

 

 

Edyta Ułan - opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęłam jako opiekunka dziecięca. Podczas studiów wzbogaciłam je odbywając praktyki w żłobku, Domu Samotnej Matki oraz w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych   w Cieszynie.

Wnikliwa obserwacja potrzeb rozwojowych dziecka, w szczególności dzieci małych, utwierdziła mnie w przekonaniu, że odnalazłam swoje miejsce jako pedagog, a całe swoje zaangażowanie i pomysłowość pragnę wykorzystać w pracy z Najmłodszymi, stwarzając im optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.

Ukończyłam szkolenia w zakresie Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dzieci od 0 do 3 lat, Diagnozy potrzeb i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 3 roku życia, kurs pierwszej pomocy, Formy Pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju. Zdobyłam certyfikat ukończenia kursu Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne, kursu pierwszej pomocy, wzięłam udział w warsztatach "Kreska, rytm i kropka" i "Skrzynia Pomysłów".

W Maluchach uwielbiam ich spontaniczność, pragnienie zabawy i ogromną ciekawość świata. Codzienna praca z dziećmi niezwykle mnie wzbogaca i uczy cieszyć się każdą chwilą bez konkretnego powodu.

 

 

Grażyna Grzybek - opiekunka dziecięca, pomoc kuchenna

Ukończyłam Technikum Gastronomiczne na kierunku żywienia zbiorowego. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Posiadam wieloletnie doświadczenie    w gastronomii. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy.

Pracując w żłobku postanowiłam nabyć kompetencje opiekuna i ukończyłam szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Znam doskonale potrzeby naszych podopiecznych, staram się promować prawidłowe nawyki żywieniowe i dbam o zbilansowane, zdrowe pokarmy dla naszych Najmłodszych. Pasja ta sprawia, że przygotowywanie posiłków oraz praca z dziećmi daje mi bardzo wiele satysfakcji. Każdego dnia ofiaruję Im swoją troskę i miłość. Zaangażowanie w stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju naszych żłobkowych Maluszków to dla mnie priorytet                      i prawdziwa przyjemność.

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - KADRA

Ewa Bogdanowicz - muzyk, pedagog, nauczyciel rytmiki, instruktor tańca, muzykoterapeuta  

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – specjalność rytmika oraz Podyplomowych Studiów w zakresie muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu,

 

Pracuję na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.