top of page

Nasza kadra

,, Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,

nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Zespół opiekunów żłobka, to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni, dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia. W swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy, gwarantując opiekę, wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Wiedza, umiejętności i cechy osobowościowe stanowią o tym, że nasz zespół to profesjonaliści w zakresie edukacji małego dziecka.

,,Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym'' - to motto naszej pracy. Zapraszamy do żłobka, aby mieć szansę zobaczyć świat szczęśliwych, uśmiechniętych dzieci, świat mądry, poukładany i pełen serdecznej i ciepłej atmosfery.

Izabela Pustówka -Prezes Zarządu,

menedżer

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunku Dziennikarz prasy, radia i telewizji. Tytuł magistra uzyskałam w zakresie Filologii Polskiej, następnie – w Collegium Civitas w Warszawie – ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Dyplomacja Kulturalna. Zdobyłam też nowe kwalifikacje w zakresie zarządzania, uczestnicząc w kursach i szkoleniach: Menedżer Kultury oraz Menedżer Administracji. Ukończyłam również kurs pierwszej pomocy.

W swojej karierze zawodowej zawsze łączyłam głęboko humanistyczne zainteresowania ze zdolnościami menedżerskimi. Przez kilka lat pracowałam jako dziennikarz  radiowy, prowadząc autorski program dla dzieci i ich rodziców, nagrałam wiele reportaży społecznych, w których poruszałam sprawy dotyczące rodziny, warunków rozwoju dzieci oraz problemy osób niepełnosprawnych. Zarządzałam instytucją kultury na stanowisku dyrektora, a także prowadziłam własną firmę o międzynarodowym zasięgu. Doświadczenia te zawsze koncentrowały się na organizowaniu środowiska społeczno-kulturowego, sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb dziecka i jego rodziny, a także promowaniu w ich życiu roli wartości estetycznych. 

Odkąd zostałam szczęśliwą mamą, dążyłam do stworzenia i poprowadzenia miejsca sprzyjającego rozwojowi dzieci, w którym nadrzędnym celem byłoby akceptowanie indywidualności dziecka, traktowanie go z szacunkiem                i doskonalenie jego talentów . Takiego, w którym dzieci będą bezpieczne           i radosne, a odpowiednio dobrana kadra będzie potrafiła dostrzec i wydobyć ich wyjątkowe zdolności.

W 2014 roku powołałam do życia Żłobek Integracyjny „Tup Tup” i całą swą uwagę poświęcam na zapewnienie najwyższych standardów działalności tej placówki.

Jolanta Suchodolska -

dyrektor ds. pedagogicznych

Od wielu lat pracuję w obszarze pomocy pedagogiczno-terapeutycznej, łącząc teorię z praktyką. W 1993r. ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym w Uniwersytecie Śląskim, po studiach pracowałam w szkole jako nauczyciel klas 1-3. W 2003r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Opolu, a w 2007r. ukończyłam studia kwalifikacyjne w zakresie Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Emocjonalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Do dziś związana jestem z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ponadto współpracuję – jako pedagog-terapeuta, specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych - z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach oraz Przedszkolem Niepublicznym Chatka Puchatka w Ustroniu oraz Stumilowy Las w Wiśle. Prywatnie, jestem mamą dwóch wspaniałych córek.

 

Zakres mojego kształcenia zawodowego obejmuje liczne kursy i szkolenia: Wczesna Interwencja Terapeutyczna dziecka do 3 roku życia (Bielsko 2015),

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Wrocław 2014), Terapia Dzieci z Zaburzeniami Lękowymi (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Zaburzeń Depresyjnych (Kraków 2014), Integratywna MetaSystemowa Terapia Krótkoterminowa (Kraków 2014), Kinezjologia Edukacyjna metodą Paula Dennisona i Gail Dennison (Warszawa 2013), Techniki Efektywnego Uczenia się (Kraków 2012), Programowanie Neurolingwistyczne (Warszawa 2012), Kurs języka migowego (Katowice 2012), Międzynarodowe Warsztaty Pracy z Dziećmi w ramach projektu „Przyjaciele Zippiego” (Gliwice 2010), kurs pierwszej pomocy.

Bella Dmytriieva - opiekunka dziecięca - urlop wychowawczy

20210129_205135.jpg
20210129_204722.jpg

Ukończyłam studia wyższe na kierunku filologia angielska, które dały mi możliwość pracy jako nauczycielka języka angielskiego. Pracę tą wykonywałam na Ukrainie, ponieważ stamtąd pochodzę, jednak już od kilku lat mieszkam w Polsce. Prywatnie jestem mamą dwóch kochanych chłopców. Ukończyłam tutaj kurs Opiekunki w Żłobku oraz kurs udzielania pierwszej pomocy.

Praca w żłobku TUP TUP daje mi każdego dnia wiele radości, bardzo ją lubię. Dzięki niej mam możliwość obserwować rozwój maluszków, ich pierwsze kroki, pierwsze wypowiedziane słowa, nabywane umiejętności i mogę aktywnie ten rozwój wspierać. Robię to poprzez muzykę, tańce, śpiew, czytanie książek oraz różne sensoryczne i twórcze zajęcia i zabawy.

Prowadzę także zajęcia z języka angielskiego, podczas których już nawet najmłodsze dzieciaczki mogą poznawać i uczyć się słówek i piosenek w obcym języku. W ten sposób mogę realizować swoje cele, między innymi wpływać na rozwój małych umysłów, które w tym wieku są wyjątkowo chłonne na nową wiedzę i doświadczenia, co buduje ich późniejszą osobowość.

W mojej pracy chcę każdego dnia kierować się tym, by jak najlepiej zaspokajać potrzeby dzieci, obdarzać je dobrą opieką, dać poczucie bezpieczeństwa, ciepła i miłości, ponieważ każde z nich jest małym cudem, a "dziecko staje się tym, co zobaczyło i czego doświadczyło".

 

Katarzyna Kaleta - opiekunka dziecięca, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Ukończyłam studia podyplomowe na Akademii WSB na kierunku Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju. Ukończyłam wiele kursów, tj.: Wspieranie i stymulowanie rozwoju dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym, kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pierwsza pomoc przedlekarska, a także kursy z zakresu kinezjologii edukacyjnej Gimnastyka mózgu metodą Paula Dennisona i Gail Dennison, oraz Dziecko zdolne w przedszkolu i kurs pierwszej pomocy.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki oraz szkolenie w zakresie: Diagnoza potrzeb i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia, Wczesna interwencja terapeutyczna dzieci od 0 do 3 roku życia, Formy pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju. Brałam udział w warsztatach "Skrzynia Pomysłów" oraz "Sensoplastyka"

Pracowałam też jako wolontariusz w ramach programu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Mam doświadczenie w opiece nad dziećmi             w różnym wieku. Bardzo lubię tę pracę, daje mi ona wiele satysfakcji i radości.

Praca z dziećmi stanowi sens mojego życia. Wykonuję ją z radością i dużym zaangażowaniem. To ona sprawia, że każdego dnia budzę się z uśmiechem na twarzy

Moja dewiza:

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" /A. Einstein/

 

Elżbieta Sikora - opiekunka dziecięca

IMG-20220919-WA0003.jpg
IMG-20220919-WA0004.jpg

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego

Ukończyłam Kurs Opiekuna w Żłobku.

Mam ponad 20-letnie doświadczenie jako wokalistka-tancerka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny. Tam zdobyłam umiejętności wokalne, rytmiczne oraz taneczne. Pracowałam również jako nauczyciel śpiewu w Hollywoodzkiej Szkole Śpiewu Kasi Zaręby.

Swoją miłością do muzyki dzielę się z naszymi milusińskimi w Żłobku TUP TUP prowadząc specjalistyczne zajęcia.

Pracuję również jako nauczyciel śpiewu w Ognisku Muzycznym w Towarzystwie Kształcenia Artystycznego w Ustroniu.

Prywatnie jestem mamą dwóch córek, które nauczyły mnie cierpliwości, wytrwałości i zrozumienia dziecięcych potrzeb oraz spojrzenia na życie z ich perspektywy.

 

Dominika Skrobol - opiekunka dziecięca

IMG-20220919-WA0002.jpg
IMG-20220919-WA0001.jpg

Ukończyłam Technikum o profilu obsługa turystyczna, jednak praca w biurze turystycznym nie była moim miejscem.  

Ukończyłam zatem kurs opiekuna w żłobku . Wybór kursu został uwarunkowany tym, że posiadam młodsze rodzeństwo, którym często zajmowałam się pod nieobecność rodziców.  

Od zawsze uwielbiałam opiekować się małymi dziećmi, a przez ostatnie

4 lata zajmowałam się maluszkami podczas weekendów lub w czasie wolnym od pracy i szkoły.  

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcje i zadowolenie, tym samym powodując spełnienie w tym co robię.  

Na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo moich podopiecznych. Najważniejsze dla mnie jest, aby zapewnić najmłodszym miłość, rodzinną atmosferę oraz wsparcie, aby ich dzieciństwo przepełnione było szczęściem i radością.  

 

bottom of page