top of page

,,Nie zabijajmy'' samodzielności u dziecka.

Nie wyręczajmy dziecka z wykonywania czynności, które są na miarę jego możliwości rozwojowych.

Zorganizujmy w łazience miseczkę, w której dziecko samo będzie mogło umyć rączki – z takiej czynności wynikną również inne plusy np. dbanie o higienę.

Nie bądźmy egzaminatorami, a partnerami – nie karćmy, a dajmy wskazówki, instrukcje.

Pamiętajmy o pozostawieniu dodatkowych minut dla czynności wykonywanych przez dziecko.

Każdy objaw samodzielności pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka, sprawność motoryczną, koordynację wzrokowo-ruchową.

Udzielajmy pochwał.

Pamiętajmy o tym, że i my zdobywaliśmy te podstawowe, fundamentalne dla każdego człowieka umiejętności i nie zawsze udawało się nam bezbłędnie wykonać zadanie, ale bez otrzymania możliwości popełnienia błędu nie zaszlibyśmy tak daleko!!!

bottom of page