Godziny otwarcia:

Pon.-Pt.  6:30-17:30

 

 

 Szukasz miejsca, gdzie Twoje Dziecko poczuje się jak w domu?

 

 Zapraszamy do naszych żłobków: 

 

  •  Żłobka Integracyjnego na ul. Katowickiej 49

  •  Żłobka Uniwersyteckiego na ul. Paderewskiego 6

 

   Nasze maluszki będą badaczami i odkrywcami. Wszystko jest dla nich nowe, wspaniałe i fascynujące.

Zrobimy dużo by doświadczanie przez nich świata było nieustanną przygodą, która niesie za sobą wiele praktycznej wiedzy i umiejętności.

 

 

   Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci. Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem. Wiemy, że oznaką naszego sukcesu może być tylko satysfakcja Rodziców a przede wszystkim niegasnący uśmiech naszych milusińskich.

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie  Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Tup Tup"Spółdzielnia Socjalna utworzyło miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 

   „ Jeżeli czujesz się bezpieczny i kochany to obdarzasz tymi uczuciami ludzi wokół - możesz wyjść poza mury naszego żłobka i harmonijnie łączyć się z rodziną, przedszkolem, szkołą, miastem, państwem, Europą, światem”